Jump to content


Photo

n̷̢̪̫̳̺̎̃͒̌̍ͦ̍ͩͤͯ̂̏͒͗̀o͇̭͙̘̰̻͍͂̿ͯͭͫ͡͝p̧̨̞͍̳̹̜̻͌ͣ͆̎̓ͯ̿̊̾ͯ̇ͧ͊̈́ͣ̇e̋̂̌ͤ̄ͯ̿̀̾̿̇̋ͫ̓̂ͪ̊͞҉̶̶͇̺̯̻̺̕

not spam not the chunnel no purchase necessary beehive nope

 • Please log in to reply
13 replies to this topic

#1 Xanadu590

Xanadu590

  Advanced Member

 • Peeps*
 • PipPipPip
 • 861 posts

Posted 22 October 2016 - 10:52 PM

n̷̢̪̫̳̺̎̃͒̌̍ͦ̍ͩͤͯ̂̏͒͗̀o͇̭͙̘̰̻͍͂̿ͯͭͫ͡͝p̧̨̞͍̳̹̜̻͌ͣ͆̎̓ͯ̿̊̾ͯ̇ͧ͊̈́ͣ̇e̋̂̌ͤ̄ͯ̿̀̾̿̇̋ͫ̓̂ͪ̊͞҉̶̶͇̺̯̻̺̕


for more information please reread

#2 Permanent-Rush

Permanent-Rush

  Advanced Member

 • Validating
 • PipPipPip
 • 370 posts
 • LocationStanding On The Edge

Posted 23 October 2016 - 01:38 AM

How did you do that??

Stamina is the force that drives the drumming; it's not really a sprint.(Neil Ellwood Peart)


#3 Xanadu590

Xanadu590

  Advanced Member

 • Peeps*
 • PipPipPip
 • 861 posts

Posted 23 October 2016 - 04:27 AM

H̶͉͖̟̖͆̅͂ͤͪ͌̀ͩ̾͗ͦ̚͠ơ̷̻͚̜̲͚͕̫̰ͥͨ̇̌̔̽ͩ͡͝͝w͚͖̙͕̼̞͇̱͍͔̭̯͙͈̮͒͑̆̄̿ͬͦ̔͌̔ͩͫ̏̔͟͡͡͞ͅͅ ̸̸̦̝̬̻̜̖̤̼̞ͫ͒̓̈͑̀d̛̬̖̣͎̳͇̜̲͓̱͓̝́̓͐ͩ͌̽̍̊͛ͥ́͢i̿ͦ͆̽̓̍ͥͦ̄̌̎̉̃̿̍͟҉͏̱̣̲̝͍̣͍̥̠̲͓̲̙̪̜ͅd̷͇͓̬̠̱̫̗̼̯͈̩̫̣ͧ͑͑̿̽̓̿̒͑̕ ̶̧̗̜̮͎̥̗͖̞̯̬̘̲̿ͯ̑ͥ͌͆͑̓͑͘͟ŷ̨͐̄͋̇ͬ̓͏͏̨͕̘͖̗̙͈͎̞̺ͅö̴̸̧̨̮̩̣̠͉͉͖̼͚̱͔̟͎̣͙̟̮͕ͦͤͥͮͤ͂ͤ̔ͧͤ͞ų̷̛̣̤̬͙̠̥͚̊̒͊̾ͪ̇̈́ͨ͛̔͘ ̽͛̉̄͛͌͗̿͒͋̂̊́͏͏̜̪̹̬̟͇̯̠̹͡d̷̙̠̰̫̹̺̪̜̘̠̘ͯ͊̔̍̈͒ͣ̎ͯͯ̅̄̂̐͑̊͝ǫ̞̯̫̩͓̤̲̬̯͎̖͙͉̥͍̫͖͌̍̇ͤ̅̎̂ͫ͑͡ ̴̨ͫͥ̄͗̇͒́͞҉̣̹̭̲̯̼̖̺̙̱̗͎ͅt̢̪͚̝̤̣̘̪̤͚̺̞ͤͫ̇̓̈́̿̑͊̓͝h͒̋̓ͩ̓ͤ͐͒̈́̾̅͛̈́́ͭ̃̽ͧ̚͏͈̗̞͉͔̭̳̳̰̖̖̜̳̣̘͢͢͡ą̴͍̗̟͚̰̮̲̖͙̙̙͓̪͂̎̔̍͞ţ̨̨̱̦̜̞̦̤̱̺̤̰̭̘̳̻̰̓ͮ͛͊͒ͤͥ͡?̴̬͉̞̿̓ͮ̂̓ͪ̿̓̐ͮͪ̊ͣ̄̚̚͞?̴ͩ̒ͩͫ͑̇͒̿ͮ̇ͥ̃̌̉́̈ͬ͆͊͟͞҉̷̟̭̫̣͇̘̯̼̼̖̯̗̫̮͕ͅ

f̉ͯ̆̊ͤ̿ͮ̓͋̅̔͌҉̵͏̶̴͚̰̯̪̺̥̬ͅu̸̷̧̨̻͖̤̪̹̤͔̤̯͚̙ͭ̔ͫ͊ͣͭͥͣ̃̍̈́̊̌̿̓̉ͦ̚c̴̴͈͇̪̠̊ͩ̐ͦ̈́͟͟k̵̛̀ͭͬ͌ͪ͌̾ͧͦ҉̢͏̗̥̱̲̖̭̤̙̭̘į̛̫̥̥̹̖̖͍̻͍͚̳͔̖̳͌̊ͥ̀̾͑͢͞ͅn̵̴̺̬̰̥͚̞̤̬̻̜̹͖͓͕̘͚͉̈́̌̄̾ͣͥ̍̅̔͘͡͠ ̍ͭ̇͋͋̽͛̅͊̑̈͊̓̎͒̊̓͋̽͏̷̠̲̗̖̣͔͈͎͕̰̗̣͔͈͟͞m̸̨͓̘̗̹̹͎̣̖̲̖̲̙̩ͬ͊̓͋̎́̆̓̄̽̋͒͛̇̿ͭ̎̚ą̛̤͉͕̞͎̜̰̤̯̲̩͖͙̪̼͔͉̦̆ͤ̂̈́͘͘ͅg̶̸̻̟̦͓̣͕̰̋̎̈́͒ͣ̊̉ͤͣ̊͞į̷̧͍̯̭̬̝̹͔͕̹̯̱̹̰̻̼̹̻̈́̆̊̓̈͌̐͟͝c̔̌͌ͬͮ͆̐̔ͫ̈͂̀҉̨̱̪̝̹̘̤͎̯̪̞͕͕̻͓͚̟͟
for more information please reread

#4 Permanent-Rush

Permanent-Rush

  Advanced Member

 • Validating
 • PipPipPip
 • 370 posts
 • LocationStanding On The Edge

Posted 23 October 2016 - 04:49 AM

f̉ͯ̆̊ͤ̿ͮ̓͋̅̔͌҉̵͏̶̴͚̰̯̪̺̥̬ͅu̸̷̧̨̻͖̤̪̹̤͔̤̯͚̙ͭ̔ͫ͊ͣͭͥͣ̃̍̈́̊̌̿̓̉ͦ̚c̴̴͈͇̪̠̊ͩ̐ͦ̈́͟͟k̵̛̀ͭͬ͌ͪ͌̾ͧͦ҉̢͏̗̥̱̲̖̭̤̙̭̘į̛̫̥̥̹̖̖͍̻͍͚̳͔̖̳͌̊ͥ̀̾͑͢͞ͅn̵̴̺̬̰̥͚̞̤̬̻̜̹͖͓͕̘͚͉̈́̌̄̾ͣͥ̍̅̔͘͡͠ ̍ͭ̇͋͋̽͛̅͊̑̈͊̓̎͒̊̓͋̽͏̷̠̲̗̖̣͔͈͎͕̰̗̣͔͈͟͞m̸̨͓̘̗̹̹͎̣̖̲̖̲̙̩ͬ͊̓͋̎́̆̓̄̽̋͒͛̇̿ͭ̎̚ą̛̤͉͕̞͎̜̰̤̯̲̩͖͙̪̼͔͉̦̆ͤ̂̈́͘͘ͅg̶̸̻̟̦͓̣͕̰̋̎̈́͒ͣ̊̉ͤͣ̊͞į̷̧͍̯̭̬̝̹͔͕̹̯̱̹̰̻̼̹̻̈́̆̊̓̈͌̐͟͝c̔̌͌ͬͮ͆̐̔ͫ̈͂̀҉̨̱̪̝̹̘̤͎̯̪̞͕͕̻͓͚̟͟

 

 

But how?


Stamina is the force that drives the drumming; it's not really a sprint.(Neil Ellwood Peart)


#5 Permanent-Rush

Permanent-Rush

  Advanced Member

 • Validating
 • PipPipPip
 • 370 posts
 • LocationStanding On The Edge

Posted 24 October 2016 - 04:00 AM

t̯͉̬̻̪̪̟͎̔͋́̅̈́̐̆h̴̫̪̯̬̋̾̆͛̐̅̃̄͟ï̵̢͚̫͓̯͕͍̇̍͋̎̓͢͝͡s̵͎̹̲̘̞̭̫̤͋͒͑̍̏̓͢͝ i̶̮̻͖̥̯͍̝̪̝͊͋̓̀̎͋̒̕͢͝͞s̯̰͉̒́̆͋͑̕͜ͅ ŕ̷̨̗̟͉̦͖̪͊̉̀̊̅͐̕͜͜͡ͅȩ̷͖̹͇̪̦̹͓͐͒̌̆́̇̊ą̴̮̞̜͚̤͔̖̙̇̊̿̿͐́̚͟ḻ̵̝̟̘͇̤͇̣͗͌̋͋́͜l̘̯̲̱͉̣̝͑̈̒̂̽̇̽̇̋y̵̺̣͕̻͇̫͑̇̅̿̐̿́̇͜͝ͅ f̷̧̡̨̫̺̼̻͛̔͂̋͆͝ͅù̢̧̟̣̱́̅̉͛̚̚n̨͍̤̝͚̗͔̩̆̑̆̋̃̓͞͝


Stamina is the force that drives the drumming; it's not really a sprint.(Neil Ellwood Peart)


#6 ghostworks

ghostworks

  Advanced Member

 • Peeps*
 • PipPipPip
 • 1,750 posts
 • Locationghostworks

Posted 28 October 2016 - 04:42 AM

n̷̢̪̫̳̺̎̃͒̌̍ͦ̍ͩͤͯ̂̏͒͗̀o͇̭͙̘̰̻͍͂̿ͯͭͫ͡͝p̧̨̞͍̳̹̜̻͌ͣ͆̎̓ͯ̿̊̾ͯ̇ͧ͊̈́ͣ̇e̋̂̌ͤ̄ͯ̿̀̾̿̇̋ͫ̓̂ͪ̊͞҉̶̶͇̺̯̻̺̕

 

n̷̢̪̫̳̺̎̃͒̌̍ͦ̍ͩͤͯ̂̏͒͗̀o͇̭͙̘̰̻͍͂̿ͯͭͫ͡͝p̧̨̞͍̳̹̜̻͌ͣ͆̎̓ͯ̿̊̾ͯ̇ͧ͊̈́ͣ̇e̋̂̌ͤ̄ͯ̿̀̾̿̇̋ͫ̓̂ͪ̊͞҉̶̶͇̺̯̻̺̕

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa

 

n̷̢̪̫̳̺̎̃͒̌̍ͦ̍ͩͤͯ̂̏͒͗̀o͇̭͙̘̰̻͍͂̿ͯͭͫ͡͝p̧̨̞͍̳̹̜̻͌ͣ͆̎̓ͯ̿̊̾ͯ̇ͧ͊̈́ͣ̇e̋̂̌ͤ̄ͯ̿̀̾̿̇̋ͫ̓̂ͪ̊͞҉̶̶͇̺̯̻̺̕

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa

 

n̷̢̪̫̳̺̎̃͒̌̍ͦ̍ͩͤͯ̂̏͒͗̀o͇̭͙̘̰̻͍͂̿ͯͭͫ͡͝p̧̨̞͍̳̹̜̻͌ͣ͆̎̓ͯ̿̊̾ͯ̇ͧ͊̈́ͣ̇e̋̂̌ͤ̄ͯ̿̀̾̿̇̋ͫ̓̂ͪ̊͞҉̶̶͇̺̯̻̺̕

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa

 

n̷̢̪̫̳̺̎̃͒̌̍ͦ̍ͩͤͯ̂̏͒͗̀o͇̭͙̘̰̻͍͂̿ͯͭͫ͡͝p̧̨̞͍̳̹̜̻͌ͣ͆̎̓ͯ̿̊̾ͯ̇ͧ͊̈́ͣ̇e̋̂̌ͤ̄ͯ̿̀̾̿̇̋ͫ̓̂ͪ̊͞҉̶̶͇̺̯̻̺̕

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa

 

n̷̢̪̫̳̺̎̃͒̌̍ͦ̍ͩͤͯ̂̏͒͗̀o͇̭͙̘̰̻͍͂̿ͯͭͫ͡͝p̧̨̞͍̳̹̜̻͌ͣ͆̎̓ͯ̿̊̾ͯ̇ͧ͊̈́ͣ̇e̋̂̌ͤ̄ͯ̿̀̾̿̇̋ͫ̓̂ͪ̊͞҉̶̶͇̺̯̻̺̕

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa

 

n̷̢̪̫̳̺̎̃͒̌̍ͦ̍ͩͤͯ̂̏͒͗̀o͇̭͙̘̰̻͍͂̿ͯͭͫ͡͝p̧̨̞͍̳̹̜̻͌ͣ͆̎̓ͯ̿̊̾ͯ̇ͧ͊̈́ͣ̇e̋̂̌ͤ̄ͯ̿̀̾̿̇̋ͫ̓̂ͪ̊͞҉̶̶͇̺̯̻̺̕

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa

 

n̷̢̪̫̳̺̎̃͒̌̍ͦ̍ͩͤͯ̂̏͒͗̀o͇̭͙̘̰̻͍͂̿ͯͭͫ͡͝p̧̨̞͍̳̹̜̻͌ͣ͆̎̓ͯ̿̊̾ͯ̇ͧ͊̈́ͣ̇e̋̂̌ͤ̄ͯ̿̀̾̿̇̋ͫ̓̂ͪ̊͞҉̶̶͇̺̯̻̺̕

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa

 

n̷̢̪̫̳̺̎̃͒̌̍ͦ̍ͩͤͯ̂̏͒͗̀o͇̭͙̘̰̻͍͂̿ͯͭͫ͡͝p̧̨̞͍̳̹̜̻͌ͣ͆̎̓ͯ̿̊̾ͯ̇ͧ͊̈́ͣ̇e̋̂̌ͤ̄ͯ̿̀̾̿̇̋ͫ̓̂ͪ̊͞҉̶̶͇̺̯̻̺̕

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa#7 ghostworks

ghostworks

  Advanced Member

 • Peeps*
 • PipPipPip
 • 1,750 posts
 • Locationghostworks

Posted 28 October 2016 - 04:42 AM

ah!#8 ghostworks

ghostworks

  Advanced Member

 • Peeps*
 • PipPipPip
 • 1,750 posts
 • Locationghostworks

Posted 28 October 2016 - 04:43 AM

t̯͉̬̻̪̪̟͎̔͋́̅̈́̐̆h̴̫̪̯̬̋̾̆͛̐̅̃̄͟ï̵̢͚̫͓̯͕͍̇̍͋̎̓͢͝͡s̵͎̹̲̘̞̭̫̤͋͒͑̍̏̓͢͝ i̶̮̻͖̥̯͍̝̪̝͊͋̓̀̎͋̒̕͢͝͞s̯̰͉̒́̆͋͑̕͜ͅ ŕ̷̨̗̟͉̦͖̪͊̉̀̊̅͐̕͜͜͡ͅȩ̷͖̹͇̪̦̹͓͐͒̌̆́̇̊ą̴̮̞̜͚̤͔̖̙̇̊̿̿͐́̚͟ḻ̵̝̟̘͇̤͇̣͗͌̋͋́͜l̘̯̲̱͉̣̝͑̈̒̂̽̇̽̇̋y̵̺̣͕̻͇̫͑̇̅̿̐̿́̇͜͝ͅ f̷̧̡̨̫̺̼̻͛̔͂̋͆͝ͅù̢̧̟̣̱́̅̉͛̚̚n̨͍̤̝͚̗͔̩̆̑̆̋̃̓͞͝

naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahn̨͍̤̝͚̗͔̩̆̑̆̋̃̓͞͝#9 ghostworks

ghostworks

  Advanced Member

 • Peeps*
 • PipPipPip
 • 1,750 posts
 • Locationghostworks

Posted 19 July 2018 - 03:59 PM

n̷̢̪̫̳̺̎̃͒̌̍ͦ̍ͩͤͯ̂̏͒͗̀o͇̭͙̘̰̻͍͂̿ͯͭͫ͡͝p̧̨̞͍̳̹̜̻͌ͣ͆̎̓ͯ̿̊̾ͯ̇ͧ͊̈́ͣ̇e̋̂̌ͤ̄ͯ̿̀̾̿̇̋ͫ̓̂ͪ̊͞҉̶̶͇̺̯̻̺̕#10 ralph malph

ralph malph

  Advanced Member

 • Peeps*
 • PipPipPip
 • 257 posts
 • LocationWisconsin

Posted 20 July 2018 - 01:31 AM

Can you do that for Potsie?  He's such a nerd, he'll love it.#11 chemistry1973

chemistry1973

  Advanced Member

 • Peeps*
 • PipPipPip
 • 5,198 posts

Posted 20 July 2018 - 01:50 AM

It’s like old times!

#12 ghostworks

ghostworks

  Advanced Member

 • Peeps*
 • PipPipPip
 • 1,750 posts
 • Locationghostworks

Posted 01 August 2018 - 02:39 PM

o͇̭͙̘̰̻͍͂̿ͯͭͫ͡͝h#13 grep

grep

  Advanced Member

 • Hat Award Winner
 • PipPipPip
 • 9,068 posts
 • LocationCharlotte, NC, USA

Posted 03 August 2018 - 01:00 AM

If I unscramble that code what happens? Does a stargate open?


falconext.png


#14 ghostworks

ghostworks

  Advanced Member

 • Peeps*
 • PipPipPip
 • 1,750 posts
 • Locationghostworks

Posted 07 August 2018 - 04:33 PM

If I unscramble that code what happens? Does a stargate open?

 

Posted 01 August 2018 - 10:39 AM

 

 

o͇̭͙̘̰̻͍͂̿ͯͭͫ͡͝h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o͇̭͙̘̰̻͍͂̿ͯͭͫ͡͝h noAlso tagged with one or more of these keywords: not spam, not the chunnel, no purchase necessary, beehive, nope

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users